• No one has Ever Become Poor from Giving!

AAC dla szkół i przedszkoli, stowarzyszeń, poradni, WTZ, OREW i innych ośrodków, w których dostrzegane są szczególne potrzeby dzieci i dorosłych ze  złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Uczymy jak diagnozować potrzeby, jak używać AAC i jak nauczyć AAC kolejnych partnerów komunikacyjnych.

„Czy jest możliwość organizacji szkolenia AAC dla naszej placówki?”

Kraków – Poznań – Warszawa – Lublin – Wrocław – Bydgoszcz – Rzeszów – Gdańsk – Szczecin – Konin – Częstochowa – to tylko część listy miejscowości, które odwiedziłyśmy w ostatnich latach.

Współpracujemy z placówkami z całej Polski. Czasem jest to cykl szkoleń AAC, czasem dwudniowy warsztat dotyczący wspomaganego przekazu językowego albo robienia książek do komunikacji, czasem konsultacje dla terapeutów a kiedy indziej – tydzień superwizji. Organizujemy szkolenia online oraz stacjonarne, na miejscu w Waszej placówce.

Tematyka szkoleń

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów:

Są to szkolenia szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki Waszego miejsca.

Mamy praktyczne doświadczenie pracy z AAC z różnorodnymi grupami odbiorców (niepełnosprawności sprzężone, rozwój w spektrum autyzmu, afazja, praca z osobami z różnymi zespołami genetycznymi i in.). Pracujemy w oparciu o wspomagany przekaz językowy, metodykę PODD, niedyrektywne modelowanie oraz środowiskowy model wspierania komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Mówienie o AAC jest naszą misją! Masz pomysł na wspólny projekt?

Porozmawiajmy, jak możemy razem współpracować.

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer