DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Ograniczenia podejścia hierarchicznej reprezentacji.

Założenie, że zdjęcia są łatwiejsze niż symbole opiera się na tzw.  podejściu hierarchicznej reprezentacji, dominującym kiedyś w literaturze odnośnie AAC. Zakładała ona, że najpierw dziecko ma nauczyć się komunikować za pomocą konkretów, następnie zdjęć tych konkretów a dopiero później można rozważać jego gotowość do wprowadzenia symboli.
 

Jednakże praktyka terapeutyczna wykazała, że użycie tej hierarchii wprowadza istotne ograniczenia w nauce komunikacji i języka i nie sprzyja stosowaniu przekazu wspomaganego i modelowania.
Romski i Sevic uznali hierarchię reprezentacji za jeden z negatywnych mitów o AAC.

 

10 powodów dlaczego podejście hierarchiczne wcale takie dobre nie jest:
 

1. Zdjęcia odnoszą się tylko do rzeczowników.
Ograniczenia jakie mają zdjęcia prowadzą bezpośrednio do koncentracji nauki komunikacji tylko do rzeczowników,  wykluczając tym samym inne części mowy.Słownictwo rdzeniowe, czyli to umożliwiające budowanie wypowiedzi niezależnie od sytuacji kontekstowej, o największej sprawczej i stanowiące 80% słownictwa (takie jak iść, stop, pomoc, nie, jeszcze, ja/ moje) to znacznie więcej niż rzeczowniki.


2. Zdjęcia odnoszą się do konkretnych przedmiotów.
Zatem trudno je zgeneralizować jako pojęcie ogólne.Na przykład, istnieje wiele rodzajów kubków, więc ciężko jest na podstawie zdjęcia konkretnego kubka budować pojęcie czynności „pić”.


3. Zdjęcia nie przedstawiają czynności, akcji ani pojęć abstrakcyjnych.
Badania pokazały, że zdjęcie mężczyzny z rękami ułożonymi w geście „stop” odbierane jest przez mózg jako pojęcie „mężczyzna” a nie pożądane w tym kontekście„stop”.


4. Zdjęcia odciągają uwagę od ich funkcji komunikacyjnej.
Użytkownicy AAC a w szczególności dzieci, bardziej skupiają się na dyskutowaniu o zdjęciu, jego poszczególnych elementach. W związku z tym zatracają one swoją funkcję komunikacyjną.


5. Zdjęcia oddają tylko słowa kontekstowe.
A słownictwo kontekstowe to zaledwie 20% słów. Więc siłą rzeczy szansa ich wykorzystania jest znacznie ograniczona.


6. Zdjęcia są łatwiej rozpoznawane przez osoby bez zaburzeń percepcji wzrokowej.
Osoby z CVI mają ogromną trudność ze złożonością zdjęć (im większa złożoność zdjęcia tym mniejsze prawdopodobieństwo że użytkownik odkryje jego znaczenia). Symbole uproszczone lub wysokokontrastowe prezentowane na czarnym tle bez dodatkowych rozpraszaczy będą dla użytkownika bardziej atrakcyjne wizualnie, więc szybciej nauczy się ich znaczenia.Duża ilość szczegółów będzie również utrudnieniem dla osób  z ASD (będzie im ciężko uchwycić właściwe znaczenie, gdyż będą skupiać się na nieistotnych szczegółach).


7. Języka się uczymy!
Dlatego stosujemy przekaz wspomagany i modelowanie aby nadać i  nauczyć znaczenia symbolom. Jest to proces!


8. Poziom ikoniczności nie ma znaczenia.
Badania wykazały, że ważniejsza jest częstość użycia i funkcjonalność (Namy, Campbell & Tomasello, 2004).


9. Dzieci uczą się języka poprzez całodzienny kontakt z językiem w trakcie każdej czynności!Podejście hierarchiczne przeceniające ekspozycję na rzeczowniki ogranicza komunikację do wyborów co nie ma nic wspólnego z komunikacją autonomiczną i uniemożliwia wspieranie rozwoju językowego.

 

Największym problemem w rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych jest zaś testowanie rozpoznawania zdjęć w trakcie dokonywania wyborów, bez dawania dzieciom szansy do nauki szerszego spektrum języka i funkcji komunikacyjnych.
Stosowanie przekazu wspomaganego zapewnia dzieciom szansę na naukę nie tylko symboli ale przede wszystkim ich użycia do autonomicznej komunikacji- mówienia tego co chcą powiedzieć, kiedy chcą i komu chcą.

 

 Opracowanie na podstawie „Limitations with Using a Representational Hierarchy Approach for Language Learning” Gayle Porter & Linda Burkhart
Katarzyna Włodarczyk

Blog