• No one has Ever Become Poor from Giving!

Psycholog i logopeda.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz neurologopedi na Akademii Medycznej im.Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Współfundatorka oraz prezeska Fundacji generAACja.

Jestem praktykiem AAC. Jako terapeuta wspomagający komunikację korzystam z metod PODD oraz PROMPT – łączę w ten sposób AAC ze wspomaganiem mówienia.
Bliskie jest mi myślenie o komunikacji przez pryzmat wspomaganego przekazu językowego, niedyrektywnego modelowania oraz całościowego spojrzenia na potrzeby osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i jej rodziny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z zespole wczesnego wspomagania, krakowskich przedszkolach integracyjnych oraz specjalnych a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Często pracuję z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu (ASD), z zespołami genetycznymi, apraksją mowy, afazją, porażeniem mózgowym czy korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

W Fundacji prowadzę konsultacje z zakresu AAC, spotkania i szkolenia dla rodziców oraz specjalistów, superwizje dla zespołów terapeutów oraz nauczycieli. 

Jestem współautorką szkolenia “AAC i ASD – komunikacja osób ze spektrum autyzmu” oraz “Mam coś wiecej do powiedzenia”.

Zapraszam także na autorskie szkolenie “Modelowanie bez tajemnic”.

WYBRANE UKOŃCZONE SZKOLENIA:

PODD Introductory Kurs

Cortical Visual Impairment (CVI) with CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials

AAC, Literacy and the SLP. Overview of Literacy Development and Assessing Literacy Skills in Students with Complex Communication Needs: the Role of the SLP.

PROMPT Bridging

PROMPT Introduction

Werbogesty: od gestu do słowa i będzie rozmowa.

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu, Fundacja Prodeste

Skojarzenia do mówienia.

Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik.

Dziewczyny w spektrum.

Po prostu brak mi słów! Kompetencje strategiczne w AAC

AAC jako wsparcie mówienia

Aby czytanie uczestniczące było faktycznie uczestniczące

Bo pisanie też może być uczestniczące

Nie mówi a czyta i pisze, cz.1 i 2

Attention Autism

AAC w XXI wieku

Książka? Tak! Ale jak to zrobić?! Warsztaty tworzenia indywidualnych pomocy komunikacyjnych

Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym

Kids Skills

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia

“Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”, szkolenie III-modułowe, Fundacja Synapsis

Makaton poziom 1 i 2

Wideotrening Komunikacji, kurs wprowadzający

Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem

Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy, prowadzenie Susan Norwell, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta

Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? Fundacja Synapsis

Stymulacja bazalna, Moduł I

Kinesiotaping w logopedii, prowadzenie Esther du Ru

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC cz.1

Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

Picture Exchange Communication System (PECS) – poziom I

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer