• No one has Ever Become Poor from Giving!

Prezeska Fundacji generAACja

Porozmawiajmy o AAC!

Od 5 lat kieruję Fundacją generAACja – naszą misją jest mówienie o tym, że komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) zmienia życie!

Czym zajmuję się w Fundacji

Poza niewidzialną pracą, taką jak poszukiwania najlepszych rozwiązań i praktyk, planowanie działań Fundacji, czy budowanie relacji w środowisku organizacji pozarządowych, jestem po prostu praktykiem AAC.

Prowadzę konsultacje z zakresu AAC i technologii wspomagającej (konsultacje AAC w Krakowie oraz online) dla rodzin oraz specjalistów, szkolenia z zakresu AAC opartego na wspomaganym przekazie językowym, cykliczne grupy DogadAAC się oraz superwizje dla zespołów terapeutów i nauczycieli. 

Jestem współautorką szkolenia „AAC i ASD – komunikacja osób ze spektrum autyzmu”, szkoleń z cyklu „Kompleksowe szkolenie AAC” oraz „Mam coś wiecej do powiedzenia”. Zapraszam także na autorskie szkolenie „Modelowanie w AAC bez tajemnic”, pokazujące krok po kroku jak w praktyce wprowadzać wspomagany przekaz językowy.

Obecnie pod okiem Gayle Porter przygotowuję się do poprowadzenia warsztatów PODD.

Moje kwalifikacje

Z wykształcenia jestem socjolożką, logopedką i psycholożką.
Ukończyłam studia na Uniwersytetecie Jagiellońskim w Krakowie, jestem także absolwentką studiów doskonalących z neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Takie połączenie pozwala mi patrzeć na komunikację osób ze złożonymi potrzebami z wielu stron i szukać dla nich nieszablonowych rozwiązań.

Przede wszystkim bowiem jestem praktykiem AAC. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń. Jako terapeuta wspomagający komunikację korzystam z metod PODD oraz PROMPT – łączę w ten sposób AAC ze wspomaganiem mówienia.
Bliskie jest mi myślenie o komunikacji przez pryzmat wspomaganego przekazu językowego, niedyrektywnego modelowania oraz całościowego spojrzenia na potrzeby osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i jej rodziny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z zespole wczesnego wspomagania w centrum wczesnej interwencji w Krakowie, krakowskich przedszkolach integracyjnych oraz specjalnych a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Często pracuję z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu (ASD), z zespołami genetycznymi, apraksją mowy, afazją, porażeniem mózgowym czy korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

Wybrane ukończone szkolenia

PODD Advanced Workshop

PODD Introductory Kurs

Cortical Visual Impairment (CVI) with CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials

AAC, Literacy and the SLP. Overview of Literacy Development and Assessing Literacy Skills in Students with Complex Communication Needs: the Role of the SLP.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Kurs Podstawowy

PROMPT Bridging

PROMPT Introduction

Kurs trenerski (z certyfikacją VCC)

Werbogesty: od gestu do słowa i będzie rozmowa.

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu, Fundacja Prodeste

Skojarzenia do mówienia.

Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik.

Dziewczyny w spektrum.

Po prostu brak mi słów! Kompetencje strategiczne w AAC

AAC jako wsparcie mówienia

Aby czytanie uczestniczące było faktycznie uczestniczące

Bo pisanie też może być uczestniczące

Nie mówi a czyta i pisze, cz.1 i 2

Attention Autism

AAC w XXI wieku

Książka? Tak! Ale jak to zrobić?! Warsztaty tworzenia indywidualnych pomocy komunikacyjnych

Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym

Kids Skills, Kraków

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia, Kraków

„Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”, szkolenie III-modułowe, Fundacja Synapsis

Makaton poziom 1 i 2, Kraków

Wideotrening Komunikacji, kurs wprowadzający, Kraków

Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem, Kraków

Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy, prowadzenie Susan Norwell, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta, Kraków

Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? Fundacja Synapsis

Stymulacja bazalna, Moduł I

Kinesiotaping w logopedii, prowadzenie Esther du Ru

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC cz.1, Kraków

Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

Picture Exchange Communication System (PECS) – poziom I

#terapia #AAC #Kraków #PODD #komunikacja alternatywna #szkolenia AAC #komunikacja wspomagająca
Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer