DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Plany w obrębie aktywności

Używane są w celu zorganizowania sekwencji wydarzeń w czasie oraz zaplanowania realizacji zadania złożonego poprzez rozłożenie go na mniejsze etapy.
 

Przedmioty, zdjęcia, symbole słowa mogą być użyte do reprezentowania danej aktywności lub środowiska. Typ symbolu (zdjęcie, rysunek, wideo) nie wpływa na skuteczność strategii planowania.(Lequia i in. 2012)

 

Wpływają pozytywnie na umiejętności samoorganizacji i samodzielne działanie.

Są niezwykle skuteczne przy przechodzeniu z aktywności do aktywności lub między różnymi środowiskami. (Bopp. Brown, Mirenda, 2004; Lequia i in., 2012)

 

Pozytywne rezultaty stosowania planów wizualnych  zostały udowodnione u 90% uczestników badania w szkole i u 100% w domu.Wszyscy uczestnicy byli określani jako osoby z ciężkimi deficytami komunikacyjnymi.


Dodatkowe zalety planów:

 

  • rozszerzają zasób słownikowy,

  • doskonalą wyszukiwanie słów,

  • rozwijają umiejętność formułowania wypowiedzi,

  • dają wiedzę proceduralną,

  • rozwijają umiejętność czytania i pisania,

  • zachęcają do mowy werbalnej.Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk

Blog