Co jest fundamentem AAC?
"Pora pogadAAC"
Co jest fundamentem AAC?
/

Co jest fundamentem komunikacji wspomagającej i alternatywnej?
Co jest takim fundamentem dla Ciebie?
Co będzie najważniejsze z punktu widzenia użytkownika AAC?