Modelowanie w AAC
"Pora pogadAAC"
Modelowanie w AAC
/

Czym jest modelowanie, zwane inaczej wspomaganym przekazem językowym (ALS-Aided Language Stimulation)?

Po co modelujemy?

Czy można modelować za dużo?

Co i kiedy modelować?

Mnóstwo praktycznych wskazówek w kolejnym z naszych live’ów!