PODD- co to w ogóle znaczy?

PODD Co oznacza ten skrót? Czym jest Pragmatyczna Organizacja Tablic Dynamicznych i co innowacyjnego niesie ze sobą takie podejście do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC? Nowa metoda czy ugruntowane i przebadane pod kątem skuteczności podejście. W najnowszym odcinku odpowiadamy na pytania o nową w Polsce metodę komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)-PODD.

Czytaj więcej →