PODD- co to w ogóle znaczy?

PODD

Co oznacza ten skrót?

Czym jest Pragmatyczna Organizacja Tablic Dynamicznych i co innowacyjnego niesie ze sobą takie podejście do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC?

Nowa metoda czy ugruntowane i przebadane pod kątem skuteczności podejście.

W najnowszym odcinku odpowiadamy na pytania o nową w Polsce metodę komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)-PODD.