• No one has Ever Become Poor from Giving!

KIEDY OCZY WIDZĄ A MÓZG NIE!- AAC DLA OSÓB Z KOROWYMI ZABURZENIAMI WIDZENIA (CVI) [2022]

600.00 

Opis

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) to problemy z przetwarzaniem informacji wzrokowych spowodowane uszkodzeniem mózgu.
Niestety, CVI bardzo często dotyczy Użytkowników AAC, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Obecność cech charakterystycznych dla CVI, takich jak brak utrzymywania przez osoby z CVI kontaktu wzrokowego, trudności z fiksacją wzroku, zwracanie uwagi tylko na to, co się porusza i błyszczy czy też uporczywe wpatrywanie się w źródło światła bardzo często zostają błędnie odebrane jako niski poziom rozwoju poznawczego i skutkuje ograniczaniem dostępu do komunikacji i języka.

W trakcie naszego szkolenia „Kiedy oczy widzą a mózg nie!” pokazujemy, jak uniknąć wpadnięcia w pułapkę błędnych założeń i jak dać osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i CVI dostęp do autonomicznej komunikacji!

W programie szkolenia przewidziano:
BLOK I

 1. Wprowadzenie do AAC w podejściu opartym o zakładanie kompetencji.
 2. Dokąd zmierzamy, czyli czym jest autonomia komunikacyjna.

BLOK II

 1. Korowe zaburzenia widzenia (CVI)
  1. Etiologia.
  2. Krótki przegląd możliwości diagnostycznych.
  3. Cechy charakterystyczne CVI.
  4. Wyzwanie złożoności.
  5. Charakterystyka III faz CVI wg Christine Roman-Lantzy.
  6. CVI a rozwój komunikacji.
  7. Specyficzne wyzwania w rozwoju poznawczym i społecznym osób z CVI w kontekście rozwijania umiejętności komunikacyjnych.
  8. Planowanie celów terapeutycznych dla osób z CVI.
  9. Rola dostosowań w procesie budowania komunikacji z osobami z CVI.

BLOK III

 1. AAC dla osób z CVI – potrzeby i wyzwania.
 2. Dylemat sygnałów przestrzenno-dotykowych.
 3. Dobór słownictwa dla osób z CVI.

BLOK IV

 1. Wyzwania w doborze odpowiedniej metody dostępu
 2. Strategie komunikacyjne dla osób w fazie I CVI
  1. Wprowadzenie do skanowania słuchowego
  2. Organizacja pomocy komunikacyjnej do skanowania słuchowego
  3. Modelowanie pełne i bezpośrednie
 3. Strategie komunikacyjne dla osób w fazie II CVI
  1. Wprowadzenie do skanowania wzrokowo-słuchowego
  2. Reguły prezentacji pomocy komunikacyjnej
  3. Organizacja pomocy komunikacyjnej do skanowania wzrokowo-słuchowego
 4. Strategie komunikacyjne dla osób w fazie III CVI
  1. Wyzwania fazy III CVI
  2. Organizacja pomocy komunikacyjnej w zależności od możliwości motorycznych Użytkownika AAC 

 

 

TERMIN SZKOLENIA: 2022

CZAS TRWANIA: 16H

 

 

 

PROWADZĄCY:

Katarzyna Włodarczyk
Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na kierunku logopedia kliniczna, w trakcie studiów z psychologii ze specjalizacją z neuropsychologii.

Stypendystka Rett University.
Pierwszy w Polsce certyfikowany terapeuta metody PODD i autorka tłumaczenia tej metody na język polski. W trakcie międzynarodowej certyfikacji trenerskiej.
Posiadam uprawienia do diagnozowania CVI zgodnie ze standardami CVI Range (CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials).
Pracuję w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołami genetycznymi oraz z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer