• No one has Ever Become Poor from Giving!

MILCZĄCE? ANIOŁY AAC DLA OSÓB Z ZESPOŁEM RETTA

600.00 

Opis

„Te dziewczynki są uwięzione we własnym ciele.
Nie mogą się komunikować ze światem w normalny sposób, taki jak mówienie czy użycie gestów.
Technologia eyetrackingu pomaga nam odblokować umysły dziewczynek.
Wywołuje to uśmiech zarówno u nas, jak i ich rodziców, ponieważ po raz pierwszy mamy dowód ich aktywności intelektualnej.
Ale nakłada to na nas również ogromny obowiązek właściwego wsparcia dla tych dzieci”
Aleksnadra Djukić

Osoby z zespołem Retta, bo to właśnie o nich właśnie mowa, to bardzo specyficzna grupa użytkowników AAC.
Nazywane są “Milczącymi Aniołami”.
Dzięki dostępowi do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) możemy jednak to milczenie przełamać!

W trakcie szkolenia „Milczące? Anioły – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób z Zespołem Retta” pokazujemy przegląd możliwości, jakie oferuje AAC i niska jak i wysoka technologia (AT), a to wszystko w świetle najnowszej wiedzy i poparte aktualnymi badaniami!

W programie szkolenia przewidziano:

BLOK I

 1. AAC w ujęciu podejścia opartego o zakładanie kompetencji i modelowania.
 2. Autonomia komunikacyjna Użytkowników AAC a zespół Retta.
 3. Rozbudowany system językowy – co to takiego? 

BLOK II

 1. Zespół Retta
  1. Etiologia.
  2. Wyzwania komunikacyjne w poszczególnych fazach zespołu Retta.
  3. Zespół czy spektrum? Charakterystyka funkcjonowania osób z zespołem Retta.
  4. Apraksja największym wyzwaniem! 

BLOK III

 1. Eyetracking – możliwości i wyzwania.
 2. Organizacja pomocy komunikacyjnej na urządzenia wysokiej technologii. 

BLOK IV

 1. Zalety i ograniczenia wskazywania wzrokiem jako metody dostępu.
 2. Skanowanie słuchowe.
 3. Skanowanie wzrokowe i wzrokowo-słuchowe.
 4. Dostęp kodowany. 

BLOK V

 1. Wstęp do modelowania:
  1. Zagadnienia teoretyczne
  2. Warsztaty praktyczne.

TERMIN SZKOLENIA: szczegóły już wkrótce

CZAS TRWANIA: 16h

 

PROWADZĄCY:

Katarzyna Włodarczyk
Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na kierunku logopedia kliniczna, w trakcie studiów z psychologii ze specjalizacją z neuropsychologii.

Stypendystka Rett University.
Pierwszy w Polsce certyfikowany terapeuta metody PODD i autorka tłumaczenia tej metody na język polski. W trakcie międzynarodowej certyfikacji trenerskiej.
Posiadam uprawnienia do diagnozowania CVI zgodnie ze standardami CVI Range (CVI Proficiency Basics+
Micro-credentials).
Pracuję w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołami genetycznymi, oraz z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer