• No one has Ever Become Poor from Giving!

PO PROSTU BRAK MI SŁÓW! KOMPETENCJE STRATEGICZNE (ON-DEMAND z zaświadczeniem)

Opis

AAC daje ogromne, niesamowite i wspaniałe możliwości osobom z trudnościami w komunikowaniu się!
Ale nawet w najbardziej obszernej książce nie damy rady zawrzeć wszystkich słów jaki mogą okazać się być potrzebne Użytkownikowi AAC…

Co więcej, mimo ogromnych starań zarówno Użytkowników AAC jak i partnerów komunikacyjnych nie damy rady w zupełności uniknąć załamań komunikacyjnych.
Co wtedy?

„Po prostu brak mi słów- rozwijanie kompetencji strategicznych Użytkowników AAC” to zbiór praktycznych wskazówek i strategii, których potrzebujemy nauczyć osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

 

Dzięki udziałowi w kursie dowiesz się:

  1. Czym są kompetencje strategiczne i dlaczego ich kształtowanie jest nieodłącznym elementem budowania autonomii komunikacyjnej Użytkowników AAC.
  2. Jakie cele realizujemy wprowadzając komunikację wspomagającą i alternatywną.
  3. Jak krok po kroku wprowadzać i rozwijać kompetencje strategiczne, w tym jak:
    1. Uczyć dodawania nowych słów
    2. Radzić sobie z załamaniami komunikacyjnymi
    3. Kształtować niezależność osób z niepełnosprawnościami i kształtować w nich postawy bycia własnym samorzecznikiem.

CZAS TRWANIA: 4h

 

ZALICZENIE:
Opisz jedną sytuację podczas rozmowy z Użytkownikiem AAC doszło do załamania komunikacyjnego. Następnie przeanalizuj tę sytuację zgodnie z omawianym modelem Beukelman i Mirenda, uzupełniając w tabelce możliwe przyczyny leżące po stronie Użytkownika AAC, partnera komunikacyjnego i środowiska. Zaproponuj możliwe strategie naprawcze.

 

DOSTĘPNE OD WRZEŚNIA 2021!

 

 

PROWADZĄCY:
Katarzyna Włodarczyk
Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na kierunku logopedia kliniczna, w trakcie studiów z psychologii ze specjalizacją z neuropsychologii.

Stypendystka Rett University.
Pierwszy w Polsce certyfikowany terapeuta metody PODD i autorka tłumaczenia tej metody na język polski. W trakcie międzynarodowej certyfikacji trenerskiej.
Posiadam uprawienia do diagnozowania CVI zgodnie ze standardami CVI Range (CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials).


Pracuję w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołami genetycznymi, oraz z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer