DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
“Te dziewczynki są uwięzione we własnym ciele. Nie mogą się komunikować ze światem w normalny sposób taki jak mówienie czy użycie gestów. Technologia eyetrackingu pomaga nam odblokować umysły dziewczynek. Wywołuje
20 grudnia 2018
W lutym 2007 roku Rett Syndrome Research Fundation ogłosiło odwracalność objawów zespołu Retta na mysim modelu genetycznym. Odkryć tych dokonał na Uniwersytecie w Edynburgu Adrian Bird z zespołem, udowadniając, że
20 grudnia 2018
Zespół Retta jest rzadkim i wciąż jeszcze mało opisanym w literaturze - zarówno medycznej jak i pedagogicznej - zaburzeniem neurorozwojowym o podłożu genetycznym. Pierwszego opisu tego zaburzenia dokonał austriacki lekarz
20 grudnia 2018
Byiers, B. J., Symons F.J., (2012), Issiues in Estimating Developmental Level and Cognitive Function in Rett Syndrome , w International Review of research in Developmental Disabilities, (s. 147-186), Burlington: Elsevier
20 grudnia 2018
Klasyczna forma zespołu Retta występuje z częstotliwością 1:10000- 1:20000 na całym świecie i występuje sporadycznie (w jednej rodzinie tylko raz). Do mutacji dochodzi spontanicznie w momencie poczęcia lub we wczesnych
20 grudnia 2018
Jak udowodniły badania z 1999 roku za powstawanie zespołu Retta odpowiedzialna jest mutacja genu MECP2 (gen kodujący białko Methyl-CpG- Bindig Protein 2), który zlokalizowany jest na końcu długiego ramienia chromosomu
20 grudnia 2018
W 1986 roku dr Hagberg i Witt- Engerstrom dokonali podziału przebiegu zespołu Retta na cztery fazy. Faza I- wczesnego rozwoju (0-18 miesięcy) W ostatnich latach naukowcy udowodnili, że wczesny rozwój
20 grudnia 2018
Faza II- szybkiego regresu (pierwszy rok do trzech/ czterech lat) Czas rozpoczęcia, jak również przebieg i dynamika regresu jest cechą indywidualną dla każdej osoby z zespołem Retta, choć często wiąże
20 grudnia 2018
Faza III- pseudostacjonarna (wiek przedszkolny i szkolny) Stan osoby z zespołem Retta zaczyna się stabilizować. Obserwuje się wycofanie objawów pseudo-autystycznych i ponowne zainteresowanie otoczeniem, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie w
20 grudnia 2018
Faza IV- stabilizacji (15+) Osiągnięcie dorosłości i dojrzałości płciowej (przebieg tego procesu jest analogiczny jak u osób bez zespołu Retta, choć obserwuje się przypadki przedwczesnego dojrzewania, już przed 8 rokiem