DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Skanowanie

Skanowanie ( scan, sacnning) to “technika wyboru pośredniego elementu lub grupyelementów komunikacyjnych (np. zdjęcia, symbole obrazkowe, litery, wyrazy), które są przedstawiane jeden po drugim, a użytkownik AAC używając włącznika, wskaźnika lub głosu, sygnalizuje wybór prezentowanego elementu. (...).
Wybór elementu jest dokonywany przez np. podświetlenie, wyróżnienie kolorem, powiększenie.
” (Grycman,
Kaczmarek, 2014, s.270).

Szybkość, rodzaj skanowania, sposób wyboru uzależnione są od indywidualnych możliwości fizycznych, wizualnych i poznawczych użytkownika.

Skanowanie przy użyciu wysokiej technologii pozwala użytkownikom AAC a większą samodzielność i mniejszą zależność od partnera komunikacyjnego.

Skanowanie może przybierać różne formy:
-skanowanie automatyczne: wskaźnik przesuwa się automatycznie w określonym tempie, a wybór dokonywany jest za pomocą włącznika;

-skanowanie grup-jednostek  : wybór elementu pożądanego odbywa się przez eliminację niepożądanych; po wybraniu odpowiedniej kolumny/ szeregu prezentowane są elementy spośród których użytkownik dokonuje wyboru;

-skanowanie kierowane: aby dokonać wyboru użytkownik stosuje dwa typy włączników: odpowiadające za ruch wskaźnika oraz za aktywację wyboru;

-skanowanie odwrotne : aktywowany wcześniej wskaźnik przesuwa się tak długo aż zostanie zatrzymany za pomocą włącznika;

-skanowanie kołowe/ okrężne: wymaga zastosowania kołowego urządzenia przypominającego tarczę zegara. Wskaźnik przesuwa się zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a użytkownik dokonuje wyboru poprzez aktywację włącznika (naciśnięcie lub zwolnienie);

-skanowanie przez kolejne kroki: wskaźnik przesuwa się za każdym razem, gdy użytkownik go aktywuje;

-skanowanie słuchowe : partner komunikacyjny wymienia nazwy elementów a użytkownik AAC dokonuje wyboru za pomocą wcześniej przyjętego kodu np. ruchu głowy, mrugnięcia;

-skanowanie szereg-kolumna: użytkownik najpierw wybiera szereg a następnie kolumnę zawierającą pożądany element, poprzez aktywację włącznika. 

Opracowanie: "Grycman, M., Kaczmarek, B. B., (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) , Kraków: Impuls

Katarzyna Włodarczyk

Blog