DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

09 września 2019
Skanowanie 

Jest to technika wyboru pośredniego elementu lub grupy elementów komunikacyjnych, które są  przedstawiane jeden po drugim, a użytkownik AAC używając umówionego sygnału potwierdzenia, sygnalizuje wybór pożądanego elementu. 

 

Zadaniem partnera komunikacyjnego jest:

1. określenie swojej intencji np. „Zapytam co teraz robimy”;

2. wyliczenie/ zaprezentowanie dostępnych opcji;        

3. powolne wyliczanie jeszcze raz zaprezentowanych wcześniej opcji z odpowiednio długą przerwą .

4. odczytanie odpowiedzi użytkownika AAC.

 

Osoba może używać tylko jednego sygnału na potwierdzenie.
Oznacza to, że osoba nie wykonuje żadnej czynności/ ruchu/ gestu dopóki nie usłyszy/ zobaczy pożądanego elementu (kolumny, symbolu, czy słowa). Kluczowe jest właściwe dobranie tempa skanowania tak aby osoba zdążyła wykonać określony gest/ ruch w czasie między jedną a drugą opcją. Czas ten powinien być dokładnie określony i zapisany dla nowych partnerów komunikacyjnych w paszporcie komunikacyjnym lub instrukcji na książce do komunikacji.

Ten typ skanowania jest bardziej wymagający i bywa trudny zwłaszcza dla mało doświadczonych parterów komunikacyjnych.

Podobny jest do skanowania automatycznego za pomocą switch'a.

 

Skanowanie z wykorzystaniem dwóch sygnałów- akceptacji i negacji.
Osoba używa dwóch różnych sygnałów aby zakomunikować "tak" i "nie" do każdego ze skanowanych elementów (obszaru/ kolumny/ rzędu). Ten typ skanowania bywa łatwiejszy dla mało doświadczonych partnerów komunikacyjnych  i wyklucza element wyczucia czasu. Wzrost wymagań wobec użytkownika (musi zatwierdzić lub zanegować każdy z elementów) może być zbyt obciążający fizycznie dla niektórych użytkowników.

 

Opracowanie: Introductory workshop manual Gale Porter
Katarzyna Włodarczyk

Blog