DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

09 września 2019
Jest to technika wyboru pośredniego elementu lub grupy elementów komunikacyjnych, które są  przedstawiane jeden po drugim, a użytkownik AAC używając umówionego sygnału potwierdzenia, sygnalizuje wybór pożądanego elementu.  Zadaniem partnera komunikacyjnego
09 września 2019
Parter komunikacyjny skanuje każdy z elementów pojedynczo, zaczynając od lewego górnego rogu w dół, od lewej do prawej. Ilość wymaganych od użytkownika komunikatów: Opracowanie: Introductory workshop manual Gale Porter Katarzyna
09 września 2019
Partner komunikacyjny  skanuje najpierw  całe kolumny od lewej do prawej. Jeśli osoba zakomunikuje "tak" jednej z kolumn wówczas parter komunikacyjny zaczyna skanować od góry do dołu poszczególne elementy znajdujące się
11 września 2019
Symbole pogrupowane są w sekcje. W pierwszym kroku parter komunikacyjny skanuje całe grupy. Kiedy użytkownik potwierdzi wybór grupy zaczyna skanować kolumny w obrębie wybranej grupy zaczynając od  od lewej do
11 września 2019
Ten typ skanowania jest odpowiedni wyłącznie dla osób o bardzo dobrej percepcji wzrokowej , gdyż bazuje wyłącznie na wzrokowym rozpoznawaniu symboli. Parter komunikacyjny skanuje wskazując grupy/ kolumny/ elementy palcem/ podświetlając
11 września 2019
Parter komunikacyjny odczytuje na głos, według ustalonego wzoru, etykiety symboli/ grup symboli. Użytkownik polega wyłącznie na rozumieniu słów mówionych. Wyzwaniem dla partnera komunikacyjnego jest to aby rozpoczynając rozmowę z użytkownikiem
11 września 2019
Partner komunikacyjny skanując zarówno wskazuje poszczególne symbole jak również odczytuje na głos ich etykiety. Użytkownik wykorzystuje do komunikacji  zarówno kanał wzrokowy (rozpoznawanie symboli) jak i słuchowy (rozumienie  mowy). Ten typ
13 września 2019
Jak wykorzystać strategię skanowania do rozmowy za pomocą książki? Jakie są wzory skanowania? Na czym polega zadanie partnera komunikacyjnego?