DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

11 września 2019
Skanowanie słuchowe

Parter komunikacyjny odczytuje na głos, według ustalonego wzoru, etykiety symboli/ grup symboli. Użytkownik polega wyłącznie na rozumieniu słów mówionych.
 

Wyzwaniem dla partnera komunikacyjnego jest to aby rozpoczynając rozmowę z użytkownikiem ZAWSZE skanował według ustalonej kolejności i nie zasypywał użytkownika nadmiarem pytań. 
 

Przykładowo, w zabawie autkami parter komunikacyjny skanuje po kolei: "jeszcze", "koniec", "coś innego", "ja", "pomóż mi" itd. zamiast pytać "Chcesz jeszcze?".

 

Rozpoczęcie skanowania zamiast zadawania pytania zamkniętego pozwoli unikną sytuacji, w której użytkownik mimo że chciał kontynuować aktywność, chciał także poprosić o pomoc, a nie dostał takiej możliwości.

 

Skanowanie słuchowe zapewnia parterom komunikacyjnym mniej narzędzi do skupienia uwagi użytkownika, gdyż nie wiąże się z prezentacją symboli. W związku z tym często pojawia się pytanie,
o zasadność modelowania, w sytuacji kiedy użytkownik nie musi uczyć się symboli.

 

Należy więc pamiętać, że mimo iż użytkownik uczy się nowych słów i kontekstu ich użycia wyłącznie słuchając mowy,  modelowanie uczy go jednak:

- lokalizowania słów w jego indywidualnym systemie,

- określania intencji wypowiedzi,

- skanowania słuchowego,

- inicjowania kontaktu, rozmowy,

- strategii radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z faktu korzystania z AAC,

- szybkości i precyzji formułowania komunikatów,

- itd.

 

Modelowanie może być pełne, bezpośrednie lub częściowe.

 

 


A jak może wyglądać książka do skanowania słuchowego i komunikacja z jej pomocą?

 

 

 

 Opracowanie: Introductory workshop manual Gale Porter
Katarzyna Włodarczyk

Blog