19 grudnia 2018
  AAC wspiera rozwój mowy. Zostało to udowodnione w licznych badaniach i praktyce klinicznej. Większość dzieci, które korzystały z AAC posługuje się większą ilością słów w mowie werbalnie. AAC  sprzyja budowaniu
19 grudnia 2018
“AAC to zestaw narzędzi i strategii wykorzystywanych przez osobę do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami komunikacyjnymi. Może przybierać różne formy: mowy, spojrzenia, symboli, zdjęć, komunikatorów. Każdy używa wielu form komunikacji
28 grudnia 2018
Poniżej prezentujemy zestawienie dostępnej w języku polskim literatury na temat AAC i AT. Oczywiście nie jest to pełny spis- jeśli tylko trafiłeś na jakąś pozycję, której tu nie ma daj
19 grudnia 2018
Komunikacja: jest efektem intencji osoby. to kombinacja zachowań, które są niezbędnym standardem, a które słuchacz jest w stanie prawidłowo zinterpretować. to rozmowa, a nie testowanie;to proces rozwojowy, w który wpisane
19 grudnia 2018
Technologia wspomagająca jest przeznaczona dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i chorobami, aby umożliwić im samodzielne wykonanie pewnych zadań. To każda rzecz, element, sprzęt, oprogramowanie, produkt, który jest używany aby podnieść,
19 grudnia 2018
AUTONOMIA TO NIE JEST NIEZALEŻNOŚĆ AUTONOMIA to możliwość powiedzenia: tego co osoba chce komu chce kiedy chce(odnosi się do kompetencji językowych, społecznych, strategicznych) NIEZALEŻNOŚĆ odnosi się tylko do umiejętności operacyjnych.
19 grudnia 2018
"W świetle obecnie uznanych dowodów stwierdza się, że nie ma ŻADNYCH specyficznych umiejętności wstępnych, które są warunkują skuteczność szeroko rozumianego AAC." ASHA, 2004, Communication Matters, 2012
19 grudnia 2018
O złożonych potrzebach komunikacyjnych (CCN- communication complex needs) mówimy wtedy kiedy osoba nie ma wystarczających umiejętności językowych by zaspokoić swoje potrzeby. Charakteryzują się one deficytami w zakresie mowy, języka, umiejętności
28 grudnia 2018
Internet to studnia bez dna? Może rzeczywiście. Ale również kopalnia rzetelnej wiedzy. Poniżej prezentujemy spis anglojęzycznych stron internetowych, z których naszym zdaniem warto czerpać informacje, inspiracje i dobre praktyki. https://www.aaclanguagelab.co.uk/
20 grudnia 2018
“Jest to przeźroczysta tablica lub ramka, na której umieszczone są, widoczne po jej obu stronach (przedniej i tylnej) symbole (przedmioty, obrazki, litery, słowa itp.). (...) Wykonana jest z pleksiglasu lub

DANE

KRS: 0000759988


NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000


KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Przycisk

Przycisk

Przycisk