DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
SMoRRES
 • WOLNIEJSZE TEMPO MOWY
  Mów powoli, artykułując precyzyjnie, ale bez zbędnej przesady!


   

 • MODELOWANIE
  Wypowiadaj słowa i zdania oparte na aktualnej sytuacji kontekstowej, jednocześnie wskazując symbole/ wykonując gesty odnoszące się do tej sytuacji.

  Przykłady:– widząc psa partner komunikacyjny (PK) może powiedzieć „Widzę psa. Lubię psy”
  – mowa równoczesna: opisywanie aktualnej sytuacji i zainteresowań użytkownika AAC
  – mówienie o sobie: opisywanie swoich aktywności, zainteresowań, wykonywanych czynności np. „Wkładam płytę. Będziemy słuchać muzyki”.


   

 • RESPEKTOWANIE I ODZWIERCIEDLENIE
  Zapewnij użytkownikowi dostęp do słów, które opisują jego zainteresowania, uczucia itd. Kiedy zakomunikuje on coś zachowaniem, gestem, zamodeluj słowo lub zdania umożliwiające zakomunikowanie tej samej wiadomości, ale bez wymagania od osoby aby powtarzała samo po sobie!

  Przykład: jeśli użytkownik AAC wskazuje butelkę z wodą partner komunikacyjny może powiedzieć:"Woda. Chcesz napić się wody”
  Podążanie za zainteresowaniami osoby umożliwia odpowiadanie na wszystkie jej próby komunikacyjne. Takie podejście zapewnia rozwojową informację zwrotną do osoby, że jej komunikat został zrozumiany i zaakceptowany w takiej formie jaką miał, ale jednocześnie otwiera przestrzeń do modelowania bardziej rozbudowanego języka.


   

 • POWTARZANIE
  W sytuacjach rutynowych tych samych kwestii.


   

 • ROZSZERZANIE
  Powtarzanie i parafrazowanie przez partnera komunikacyjnego wypowiedzi osoby poprzez dodanie elementów i budowanie dłuższej wypowiedzi wyrażającej to samo znaczenie.

  Przykład:– U: ‚Bańki”– PK: ”Duże bańki”.


   

 • PAUZA
  Danie osobie czasu na odpowiedź!
  Jako partner komunikacyjny w tym czasie przestań mówić, modelować, patrzeć wyczekująco na osobę. Użytkownik AAC potrzebuje czasu żeby przetworzyć co zostało powiedziane, sformułować wypowiedź, zaplanować ją motorycznie i wykonać. To wymaga czasu! W zależności od osoby może to być 5s, 30s, lub więcej. Musimy zamilknąć by umożliwić komunikację. W końcu, my jesteśmy po to by modelować!

  Pauzę można zrobić przed, w trakcie lub po modelowaniu by zachęcić osobę do zmiany roli ze słuchacza na mówcę.Pauza przed modelowaniem i unikanie przewidywania pragnień i potrzeb.
  Mimo że możesz podejrzewać, że osoba będzie potrzebowała wsparcia, albo wiesz o jaką rzecz chodzi, nie przewiduj. Daj osobie prawo do mówienia samej za siebie. Stwórz więc okazję do wypowiedzenia się poprzez odpowiednio długą pauzę.
  Pauza w trakcie modelowania pozwala osobie dokończyć zdanie lub frazę.

  Stwarzaj pokusę do komunikacji i rób pauzę także po zamodelowaniu. Dawaj przestrzeń do przejęcia inicjatywy.



   

 • PODPOWIEDZI
  W modelowaniu nie można być zbyt restrykcyjnym- nadmierne przewidywanie potrzeb i chęci osoby prowadzi do sytuacji, w której komunikacja jest niepotrzebna.Dlatego warto umiejętnie stosować podpowiedzi:

  środowiskowe: tak zaaranżowane otoczenie, że wymusza komunikowanie potrzeb
  niewerbalne: materiały, interesujące obiekty i aktywności są proponowane tylko innym osobom, które uczestniczą w danej sytuacji
  - werbalne: pytanie, dawanie wybory, instrukcje zanim osoba sama zainicjuje wiadomość.

  Uwaga! Niektóre osoby bardzo szybko uzależniają się od podpowiedzi i czekają na podpowiedź ze strony partnera komunikacyjnego zanim zakomunikują cokolwiek. Podpowiedzi są bardzo efektywną strategią nauczania ale trzeba używać ich rozważnie! (Wolery et al.,1986)




   

 • Opracowanie „Ingredients to Successful Modeling: SMoRRES and Partner‐Augmented Input” by Jill E Senner, PhD, CCC‐SLP Matthew R. Baud, MS, CCC‐SLP
  Katarzyna Włodarczyk

Blog