DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Specyficzne potrzeby i trudności dzieci z ASD

Dzieci z ASD często doświadczają trudności z przetwarzaniem sensorycznym bodźców.
Mogą doświadczać różnych przyjemnych, nieprzyjemnych a nawet bolesnych odczuć wywołanych bodźcami słuchowymi, wzrokowymi, dotykowymi i ruchowymi.

Zrozumienie różnic w indywidualnym przetwarzaniu bodźców pomaga w rozwinięciu słownictwa
i dobraniu wielomodalnych strategii aby dziecko mogło komunikować o swoich potrzebach
i trudnościach sensorycznych obejmujących:

 

 

 

 • zaburzenia przetwarzania słuchowego,

 • obronność słuchową,

 • trudności w planowaniu motorycznym,

 • trudności w rozumieniu perspektywy drugiej osoby,

 • nieumiejętność inicjowania i podtrzymywania kontaktu,

 • ograniczony udział w życiu społecznym,

 • brak dzielenia się informacjami, zainteresowaniami, odczuciami,

 • trudności w budowaniu wspólnego pola uwagi,

 • niezdawanie sobie sprawy z różnic między swoim stanem umysłu a stanem innej osoby,

 • brak zrozumienia czym są intencje,

 • problemy w rozumieniu sytuacji społecznej i przewidywania zachowania innych ludzi,

 • trudności z pojmowaniem przyczyn złożonych stanów emocjonalnych,

 • trudności w zrozumieniu relacji mówca- odbiorca,

 • trudności w powiązaniu kierunku patrzenia z wiedzą lub pragnieniem czegoś,

 • brak identyfikowania obszaru oczu jako źródła informacji o rozmówcy,

 • niewielka zdolność do rozumienia znaczenia wypowiedzi przekraczających dosłowną treść,

 • echolalia nie oznacza rozumienia słowa.
   Opracowanie: na podstawie Sokołowicz, Sokołowska-Kasperiuk, 2015; Katarzyna Włodarczyk

 

Blog