DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Strategia AAC

Strategia AAC to“proces lub planowanie określonego działania w celu wykorzystania
go dla poprawy skuteczności porozumiewania się osoby ze złożonymi potrzebami
komunikacyjnymi”
(Grycman, Kaczmarek, 2014, s.284).

Pojęcie strategii może odnosić się zarówno do procesu doboru pomocy komunikacyjnej właściwej dla konkretnego użytkownika AAC (z uwzględnieniem jego możliwości, ograniczeń i cech
indywidualnych), dostosowania metod nauczania jak również przygotowania do procesu
nauczania np. poprzez opracowanie niezbędnych pomocy komunikacyjnych.

Wśród strategii nauczania w pracy z użytkownikami AAC najczęściej wykorzystywane
są strategie: “obserwuj, czekaj i reaguj”, spełniania życzeń, modelu polecenia, naprzemienności, nauczania incydentalnego, nauczania naturalnego języka, nauczania wyodrębnionych prób oraz strategia nauczania wspomagana komputerowo. 

Opracowanie: "Grycman, M., Kaczmarek, B. B., (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) , Kraków: Impuls

Katarzyna Włodarczyk

Blog