DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Switch

Switch/ włącznik to  “urządzenie fizyczne używane do kontroli urządzeń wspomagających i komputerów. (...) Przełączniki o różnej wielkości i strukturze stosowane w komunikacji AAC dają użytkownikom AAC możliwość samodzielnego manipulowania urządzeniami, czego nie mogliby dokonać, posługując się tradycyjnymi przełącznikami.”

(Grycman, Kaczmarek, 2014, s.250).

Mogąone służyć rekreacji, zabawie, ale również kontrolowaniu otoczenia, obsłudze komputera
i specjalistycznych programów do komunikacji (Boardmaker Speaking Dynamically Pro,
Communicator 5, The Grid 3).

Naukę korzystania z włączników rozpoczyna się od prostych sytuacji, programów przyczynowo-skutkowych, aby docelowo umożliwić posługiwanie się włącznikiem przy skanowaniu.

Podczas korzystania z włączników niezwykle ważne jest zadbanie o prawidłową pozycję ułatwiającą wykonanie maksymalnie precyzyjnego ruchu. Pomocne może się również okazać przytrzymywanie lub obciążenie ręki niedominującej jak najbliżej linii środka oraz stabilizacja ręki
dominującej.

Jeśli zaobserwowano wykonywanie przez użytkownika AAC bardziej precyzyjnych ruchów celowych w obrębie innej niż ręka części ciała np. stopy, kolana, łokcia, można dostosować montaż włącznika tak, by był on obsługiwany tą częścią ciała.

Przy początkowych próbach użycia włącznika może zaistnieć konieczność wsparcia
fizycznego lub werbalnego, które należy jak najszybciej wycofywać tak, aby aktywacja
włącznika wynikała z inicjatywy użytkownika.


 

Opracowanie: "Grycman, M., Kaczmarek, B. B., (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) , Kraków: Impuls
Katarzyna Włodarczyk

Blog