DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

12 września 2019
Symbole przestrzenno-dotykowe,
czy to na pewno najlepsza opcja?

 

 

Wykorzystanie symboli przestrzenno- dotykowych (przedmiotów lub ich fragmentów) do komunikacji wymaga od użytkownika skoordynowania umiejętności z zakresu motoryki małej i przetwarzania sensorycznego.

 

 

 

 

Mózg jest w stanie prawidłowo rozpoznać przedmiot tylko i wyłącznie dzięki
intencjonalnym ruchom dłoni i palców po powierzchni przedmiotu.

 

Przykładowo,  jeśli włożymy w ręce osoby, która ma zamknięte oczy jakiś przedmiot to nie rozpozna go ona, gdyż jej mózg otrzyma tylko informację o ciężarze i temperaturze przedmiotu. Jeśli druga osoba będzie poruszać jej rękami po powierzchni tego przedmiotu, dostanie wyłącznie ogólną informację o jego fakturze.

Aby mogła go rozpoznać niezbędne są aktywne ruchy eksplorowania przedmiotu.

 

 

 

 

 

Niewiele osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) i zaburzeniami korowymi (CVI)
ma wystarczające umiejętności w zakresie motoryki małej, aby móc samodzielnie
manipulować i aktywnie poznawać przedmioty dotykiem.

 

Dotyk partnera komunikacyjnego na ręce (przy pracy ręka na rękę) może być tak silnym bodźcem dla układu nerwowego użytkownika AAC, że będzie on interpretowany jako sygnał alarmowy, uniemożliwiając odczucie
i przetworzenie bodźców pochodzących z sygnałów przestrzenno- dotykowych. 

Użytkownik AAC może również doświadczać trudności w jednoczesnym przetwarzaniu bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, poznawczych i społecznych w sytuacji komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

Głównym celem AAC jest umożliwienie zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych w sposób jak najbardziej niezależny, efektywny, dokładny, społecznie akceptowany i z jak największą ilością osób. 

 

W tym kontekście należy rozważyć na ile rozmiar i waga symboli przestrzenno- dotykowych spełniają te kryteria. Trzeba jednak pamiętać, że musimy zapewnić osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) i CVI szansę dotykowego poznawania świata, jednak nie możemy polegać na tym kanale i symbolach przestrzenno- dotykowych, jako głównym narzędziu komunikacji. 

 

 

 

 

Opracowanie: Introductory workshop manual Gale Porter
Katarzyna Włodarczyk

Blog