10 marca 2019
NAUKA CZYTANIA I PISANIA Cel: utrwalanie i poszerzanie wykorzystywania bardziej złożonych konstrukcji językowych. Dopowiadanie rozwiązania w zagadkach w tekście. Udzielanie odpowiedzi na pytania w znanym tekście, Dokańczanie wersu logicznie pasującym/
10 marca 2019
WZMACNIANIE ROZUMIENIA Cel: nauka nowych pojęć, wzmacnianie rozumienia tekstu, modelowanie używania symboli komunikacyjnych w trakcie czytania. W znanych tekstach odtwarzanie wersu refrenowego z wyczuciem czasu. Wskazywanie na stronie symbolu ilustrującego
10 marca 2019
 INTERAKCJA Cele: zaangażowanie dziecka w czytanie, aktywne uczestnictwo w czytaniu, interakcja, wzmacnianie naprzemienności, budowanie słownika biernego. Wielokrotne słuchanie głośnego czytania tego samego tekstu. Znalezienie sposobu na dostępne motorycznie zaangażowanie dziecka
10 marca 2019
Adekwatna do wieku rozwojowego i dostosowana do wieku poznawczego. Odpowiednia do możliwości poznawczych konstrukcja tekstu. Ilustracje wspierające rozumienie treści. Sekwencyjna budowa w oparciu o powtarzającą się frazę, koncept. Historia z

DANE

KRS: 0000759988


NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000


KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Przycisk

Przycisk

Przycisk