UPS… POMYLIŁEM SIĘ!

Mimo iż głównym celem wprowadzania AAC jest budowanie autonomii osób niemówiących, ze względu na różnego rodzaju bariery leżące zarówno w środowisku, w partnerach komunikacyjnych, oraz w ograniczeniach samego systemu, Użytkownicy AAC często znajdują się w sytuacji, w której „nie mogą powiedzieć tego co chcą, kiedy chcą, i tak jak chcą” (Yoder, Kraat, 1983; Light, McNaughton, […]

Czytaj więcej →
O NIE! NIE MAM TEGO SŁOWA!

Morza szum, ptaków śpiew, nowych słów wiele potrzebnych jest!Wyjazdy, wycieczki, nowe przygody to nowe tematy do rozmów! Jednak co robić, kiedy w systemie Użytkownika AAC nie ma odpowiednich słów?Czy Użytkownik AAC sam może dodawać nowe słowa do swojej książki do komunikacji? Opowiadamy, jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych!

Czytaj więcej →
NIE ROZUMIESZ MNIE! NIE ROZUMIEM!JAK RADZIĆ SOBIE Z ZAŁAMANIAMI KOMUNIKACJI?

Aby dobrać odpowiednie do potrzeb konkretnego Użytkownika AAC słownictwo strategiczne, należy przede wszystkim: 1. Zastanowić się, w jakich sytuacjach najczęściej zdarzają się niepowodzenia komunikacyjne i załamania rozmowy. 2. Wybrać dwa lub więcej komunikatów, które pozwolą poradzić sobie w przyszłości z analogiczną sytuacją. Ważne jest,  aby nie była to tylko jedna strategia, by w sytuacji, gdy […]

Czytaj więcej →
NIE MAM TEGO SŁOWA! CO ZROBIĆ, GDY W POMOCY KOMUNIKACYJNEJ BRAKUJE SŁÓW?

Nawet w najbardziej rozbudowanej pomocy komunikacyjnej zawsze będzie brakowało słów. Sposobem na poradzenie sobie z tym ograniczeniem AAC będzie: – nauka dawania podpowiedzi o brakującym słowie z wykorzystaniem słów już dostępnych w systemie; – nauka pisania (Beukelman, Mirenda, 2013, Porter, 2019, Koppenhaver, Erickson, 2020) DAWANIE PODPOWIEDZI Aby nauczyć Użytkownika AAC dawania podpowiedzi o brakującym słowie: […]

Czytaj więcej →
SKANOWANIE

N.9 lat ciszy. 9 lat, bez jakiegokolwiek sposobu komunikowania się. 9 lat, bycia traktowanym jako osoba głęboką wieloraką niepełnosprawnością, bo MPD czterokończynowe, bo ani ręką ani nogą nie może samodzielnie ruszyć, a na dodatek „raczej nic nie widzi”.9 lat.A później ogromne zaskoczenie.Niedowierzanie.Radość. Ekscytacja.Całkowita zmiana sposobu funkcjonowania całej rodziny w dwa miesiące.A teraz?Żadna rozmowa nie toczy […]

Czytaj więcej →
METODA DOSTĘPU- NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOBORU

Metoda dostępu to sposób w jaki użytkownik AAC jest w stanie dokonać wyboru konkretnego elementu (np. symbolu, litery, zdjęcia) ze swojej pomocy komunikacyjnej i tą pomocą operować w taki sposób, aby przekazać autonomiczny komunikat, czyli móc powiedzieć, to co faktycznie chce przekazać, komu chce i kiedy chce. Priorytetem ZAWSZE jest wybór tej metody, która da […]

Czytaj więcej →
KOLUMNA OPERACYJNA

Osoba korzystająca ze skanowania jest w pełni zależna od partnera komunikacyjnego jeśli chodzi o operowanie książką- łączenie słów, przewracanie stron itd. Aby ujednolicić sposób posługiwania się książką przez różnych partnerów i zapewnić autonomię tworzenia komunikatów, każda książka do skanowania wzorkowego  musi posiadać kolumnę operacyjną, na którą składają się komunikaty: Pomyłka, Chcę jeszcze jedno słowo z […]

Czytaj więcej →