KOROWE ZABURZENIA WIDZENIA (CVI)- CO TO TAKIEGO?

“Korowe zaburzenia widzenia (CVI) są najczęstszą przyczyną zaburzeń widzenia u dzieci w krajach rozwijających się. Ilość osób z CVI ciągle rośnie.” (Flanagan, Jackson&Hill). Korowe zaburzenia widzenia (CVI) to termin określający zaburzenia widzenia wynikające z uszkodzenia mózgu, w szczególności obszarów takich jak jądra ciała kolankowatego bocznego, nerw wzrokowy i kora wzrokowa(Roman-Lantzy, 2018).CVI to obustronne uszkodzenie widzenia, […]

Czytaj więcej →
KOROWE ZABURZENIA WIDZENIA CVI TO TAKŻE SPEKTRUM!

SPEKTRUM MOŻLIWOŚĆ WZROKOWYCH STOPIEŃ Dr. Roman-Lantzy, autorka Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessmentand Intervention- funkcjonalnej skali oceny CVI wyodrębniła 10 poziomów zaburzenia podzielonych na trzy główne fazy: o I (poziomy 1-3)– budowanie reakcji i funkcji wzrokowych o II (poziomy 3-7)– łączenie widzenia z funkcją o III (poziomy 7-10)– poprawa i udoskonalanie pozostałych objawów/ cech […]

Czytaj więcej →
CVI A AAC

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) to termin określający zaburzenia widzenia wynikające z uszkodzenia mózgu, w szczególności obszarów takich jak jądra ciała kolankowatego bocznego, nerw wzrokowy i kora wzrokowa(Roman-Lantzy, 2018). W korowych zaburzeniach widzenia oczy mają zachowaną zdolność widzenia, prawidłowo odbierają bodźce i przekazują je do mózgu, ale mózg nie interpretuje ich w sposób właściwy i nie […]

Czytaj więcej →
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KOROWYCH ZABURZEŃ WIDZENIA CVI

Christine Roman- Lantzy, autorka wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego CVI Range, wyodrębnia 10 kluczowych cech charakterystycznych korowych zaburzeń widzenia (CVI). (Roman-Lantzy, 2019) Aby jednak postawić diagnozę CVI muszą być spełnione trzy warunki (Roman-Lantzy, 2019):1. Osoba doświadcza trudności wzrokowych, których nie można wytłumaczyć badaniami okulistycznymi. 2. W historii medycznej tej osoby stwierdza się incydent neurologiczny. 3. W zachowaniach […]

Czytaj więcej →
10 CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH CVI W 10 MINUT!

“Korowe zaburzenia widzenia (CVI) są najczęstszą przyczyną zaburzeń widzenia u dzieci w krajach rozwijających się. Ilość osób z CVI ciągle rośnie.” (Flanagan, Jackson&Hill).  Czym są korowe zaburzenia widzenia (CVI)?Na jakie zachowania wzrokowe u dziecka powinniśmy zwrócić uwagę?Jak korowe zaburzenia przekładają się na komunikację i czy osoby z korowymi zaburzeniami widzenia mogą się komunikować autonomicznie? Zapraszamy […]

Czytaj więcej →
DARMOWE OROGRAMOWANIA-IAN BEAN

Ian Bean to amerykański pedagog specjalny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną i złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN). Pracę zawodową zaczynał w Priory Woods School in Middlesbrough jako nauczyciel informatki,  zanim rozpoczął pracę w zespole ekspertów Inclusive Technology, gdzie zajmował się szkoleniem nauczycieli i terapeutów z całego świata. Aktualnie Ian pracuje […]

Czytaj więcej →
CO MOŻNA ZROBIĆ ZE SWITCH’EM- GARŚĆ ISPIRACJI!

Pod tajemniczo brzmiącą nazwą „switch” kryje się grupa urządzeń technologii wspomagającej (AT) popularnie zwana „przyciskami” bądź „włącznikami” i tym dokładnie one są.  Zaadaptowanymi do możliwości i potrzeb ruchowych osób z niepełnosprawnościami przyciskami, które umożliwiają… … no właśnie, co?!  Umożliwiają znacznie więcej niż tylko uruchamianie zabawki czy prostych efektów na komputerze!!! Dzięki switch’om i specjalnemu oprogramowaniu […]

Czytaj więcej →
WZORY SKANOWANIA

Oprócz opisanych tutaj rodzajów skanowania wyróżnia się także trzy wzory skanowania, czyli ustaloną kolejność skanowania prezentowania poszczególnych elementów ze strony/obszaru/kolumny. Skanowanie liniowe Parter komunikacyjny skanuje każdy z elementów pojedynczo, robiąc pauzę i dając czas na odpowiedź Użytkownikowi AAC  po każdym z prezentowanych elementów. W książkach do skanowania, które wykorzystują elementy wizualne zaczyna się skanowanie od […]

Czytaj więcej →
SKANOWANIE

N.9 lat ciszy. 9 lat, bez jakiegokolwiek sposobu komunikowania się. 9 lat, bycia traktowanym jako osoba głęboką wieloraką niepełnosprawnością, bo MPD czterokończynowe, bo ani ręką ani nogą nie może samodzielnie ruszyć, a na dodatek „raczej nic nie widzi”.9 lat.A później ogromne zaskoczenie.Niedowierzanie.Radość. Ekscytacja.Całkowita zmiana sposobu funkcjonowania całej rodziny w dwa miesiące.A teraz?Żadna rozmowa nie toczy […]

Czytaj więcej →
RODZAJE SKANOWANIA

Skanowanie to sposób dokonywania wyboru poprzez dowolny ustalony sygnał „tak” i/lub „nie”, podczas gdy partner komunikacyjny wylicza/wylicza i wskazuje/wskazuje kolejne opcje: słowa, symbole, przedmioty itd. (Porter, 2019) Wyróżnia się dwa również trzy rodzaje skanowania: Skanowanie wzrokowe, Skanowanie wzrokowo- słuchowe, Skanowanie słuchowe Skanowanie wzrokowe  Ten typ skanowania jest odpowiedni wyłącznie dla osób o bardzo dobrej percepcji wzrokowej […]

Czytaj więcej →