DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Technika AAC

Technika AAC/ metoda dostępu, czyli “podejście albo sposób wybierania wiadomości lub dostęp do wiadomości na prezentacji komunikacyjnej stałej lub dynamicznej. Wyróżniane są techniki wyboru bezpośredniego i techniki wyboru pośredniego np. skanowanie oraz dostęp kodowy” (Grycman, Kaczmarek, 2014, s.327).


Wybór bezpośredni może być niezależny lub ułatwiony, czyli wspomagany przez
partnera komunikacyjnego.
Przy wyborze niewspomaganym użytkownik AACsamodzielnie wybiera określony element (obrazek, literę, słowo itd.) w sposób dla siebie osiągalny i najbardziej komfortowy np. palcem, pięścią, wskaźnikiem mocowanym na głowie czy w ustach, za pomocą wzroku lub innego urządzenia wspomagającego, czy też przy pomocy facylitatora przy wsparciu fizycznym.

O wyborze wspomaganym można mówić w sytuacji, gdy użytkownikowi najpierw prezentuje się dostępne symbole na przykład poprzez skanowanie, a następnie on dokonuje wyboru dzięki ustalonemu sygnałowi (mrugnięcie okiem, wokalizacja itp.)


 

Opracowanie: "Grycman, M., Kaczmarek, B. B., (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) , Kraków: Impuls

Katarzyna Włodarczyk

Blog