TUS w codziennym życiu ONLINE
7.11.2020
apraszamy na pierwsze szkolenie prowadzone we współpracy z JATOJA i Katarzyną Walaszek!
 
Opowiemy o tym, w jaki sposób przekuć teorię treningu umiejętności społecznych w praktykę, uwzględniając podmiotowość każdego uczestnika, jego środowisko społeczne oraz zainteresowania.
 
Termin: 7.11.2020 9.00-15.00
Koszt udziału: 250zł
 
 
Warsztat poprowadzą:
MAŁGORZATA KOWALCZYK
P edagog specjalny (oligofrenopedagog), trener umiejętności społecznych.15 lat doświadczenia w pracy zawodowej głównie z osobami ze spektrum autyzmu od dzieci w wieku przedszkolnym po dorosłych. Ukończyła dwuletnie Bazowe szkolenie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem organizowane przez Fundację SYNAPSIS. Ukończyła kurs Pozytywnej Dyscypliny. W swojej pracy skupia się na wpływie rozwoju komunikacji na jakość życia osób z ASD i ich rodzin. Praktyk metody Kids’ Skills. Żona, mama dwóch energicznych chłopców.
 
KATARZYNA WALASZEK
o ligofrenopedagog, trener TUS, przez 9 lat współpracowała z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, oddział Kraków, prowadząc zajęcia uspołeczniające dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Od ponad 5 lat prowadzi zajęcia TUS w JATOJA. Wspiera osoby ze spektrum autyzmu podczas spotkań grupowych i indywidualnych. Celem jej zajęć jest kształtowanie w uczestnikach pozytywnego obrazu siebie z uwzględnieniem ich cech osobowościowych. Wykorzystuje naturalne sytuacje, w których znajdują się uczestnicy, oraz zachodzące między nimi interakcje, do zwiększenia ich samowiedzy i poszukiwania sposobów pokonywania trudności, na jakie napotykają w relacjach z ludźmi. Stara się poznać każdego uczestnika, dostosowuje stosowane metody i techniki pracy do zainteresowań, doświadczeń oraz poziomu ich funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego. Podczas zajęć stwarza bezpieczną przestrzeń do dzielenia się swoimi trudnościami i sukcesami.
16 września 2020

Blog

DANE

KRS: 0000759988


NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000


KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Przycisk

Przycisk

Przycisk