DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

27 marca 2019
Uniwersalne projektowanie

Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. 

Obejmuje:
-produkty i otoczenie
Strategię uniwersalnego projektowania można zastosować przy tworzeniu produktów i otoczenia we wszystkich sektorach i dziedzinach. Termin: „otoczenie” odnosi się do wszystkich rodzajów środowisk kształtowanych przez człowieka. Termin „produkty” obejmuje tu również produkty i oprogramowanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych a także produkty wykorzystywane przy świadczeniu usług. 

-możliwość  użytku przez wszystkich ludzi.
Możliwość użytkowania przez wszystkich ludzi powinna być traktowana jako punkt wyjścia przy projektowaniu. Produkty i otoczenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być one użytkowane przez osoby w każdym wieku, z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności. Czynniki związane ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia, pojmowania a także wrażliwość na środowisko.

-maksymalną dostępność
Kluczowym aspektem strategii uniwersalnego projektowania jest poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań. Uniwersalne projektowanie jest strategią innowacyjną. Technologia, wiedza i poziom świadomości społecznej przechodzą szybkie zmiany. Uniwersalne projektowanie jest również dynamicznym procesem, który odzwierciedla potrzebę dalszego uwzględniania nowych środków służących redukowaniu istniejących ograniczeń.


 

W kontekście urządzeń elektronicznych np. komputerów, telefonów, więcej o wbudowanych UŁATWIENIACH DOSTĘPU przeczytać można na stronach:
 

https://support.apple.com/pl-pl/accessibility/iphone-ipad
 
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006564?hl=pl
 
http s://www.centrumxp.pl/Publikacja/Centrum-ulatwien-dostepu
 
http://www.pad.widzialni.org/windows-phone,new,mg,13.html,859
 
https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Jak-zmienic-kolor-wskaznika-myszy-w-Windows-10
 
https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Jak-wlaczyc-Narratora-w-Windows-10
 
https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Jak-wlaczyc-filtry-kolorow-w-Windows-10źródło: Projektowanie uniwersalne Objaśnienie koncepcji

Blog