• No one has Ever Become Poor from Giving!

Współpracujemy z placówkami z całej Polski w ramach szkoleń dedykowanych, konsultacji dla terapeutów jak i stałej superwizji.

Chcesz uczyć w AAC, sam mów w AAC!

Fundacja współpracuje w zakresie AAC z wieloma ośrodkami na terenie całej Polski.

To szkoły i przedszkola, stowarzyszenia, poradnie, WTZ, OREWy i inne ośrodki, w których dostrzegane są szczególne potrzeby dzieci i dorosłych ze  złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

– szkoleń dla kadry,

– przygotowania planu wprowadzenia rozwiązań szeroko rozumianego AAC w placówce,

– superwizji indywidualnych/zespołowych,

– szkoleń czy prelekcji dla rodziców bądź opiekunów.

 Masz pomysł na wspólny projekt?
Sko
ntaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

    Make a Donation
    Paybal button
    Become A volunteer