DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

28 czerwca 2020
WYJŚCIE Z PUŁAPKI?
 ZAKŁADANIE KOMPETENCJI

Pojęcie “zakładania kompetencji” wprowadziła w 1984 r prof. Anne Donnelan.

Oznacza ono, iż kiedy nie posiadamy wystarczających danych,

 


„edukacja osób ze złożonymi potrzebami powinna opierać się na założeniach, które nawet jeśli będą błędne, zapewnią najmniejsze zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.


Powinniśmy założyć, że niskie osiągnięcia nie wynikają z deficytów osoby, ale nieadekwatnej metody nauczania”
 (Jorgensen, 2005).

 

 

 


 

Innymi słowy, jeśli osoba nie radzi sobie z opanowaniem jakiejś umiejętności uczonej w typowy sposób, to nie jest to efekt braku jej możliwości uczenia się, a nieodpowiedniej metody nauczania.

 

Podejście oparte o zakładanie kompetencji odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jeśli nie założymy ich kompetencji utkniemy w pułapce niższych oczekiwań a więc i szans  w edukacji, słabszego wsparcia w nauce czytania i pisania i mniejszych możliwości w dorosłym życiu. Tak więc nawet jeśli założenia co do możliwości danej osoby będą błędne (przeszacowane) to konsekwencje dla tej osoby będą mniej niebezpieczne niż niezałożenie kompetencji nie niepodjęcie próby nauki.

 

 

Wysokie oczekiwania, właściwe formy nauczania i wykorzystanie technologii wspomagającej  umożliwia coraz większej grupie osób z etykietą „ opóźnienia intelektualnego” opanowanie umiejętności czytania i pisania oraz zaprezentowanie poziomu inteligencji znacznie przewyższającego oczekiwania.
 (Biklen & Cardinal,1997; Broder ick &Casa-Hendrickson,

200 1 ; Erickson ,Koppenhaver,&Yoder,2002 ; Erickson ,Koppenhaver, Yoder,& Nance, 1997; Koppenhaver i in., 2001; Ryndak, Morrison, &Sommerstein, 1999).

 

 

 

 

 

 

Zatem w kontekście komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) można założyć, że

lepiej jest zapewnić komuś dostęp do rozbudowanego systemu AAC, modelować i uczyć jego użycia (niezależnie od tego czy osoba ostatecznie wykorzysta pełen potencjał systemu), niż odmawiać dostępu lub zapewniać jedynie ograniczony,  “prosty” system, który potencjalnie może wstrzymywać rozwój komunikacji i języka. (Burkhart, Key).

 

 

 

 

 

 

W ten nurt wpisuje się  model uczestnictwa proponowany przez Beukelman i Mirendę  (1998). Zakłada, on że proces wprowadzania AAC powinien odzwierciedlać wymagania jakie stawia codzienne funkcjonowanie rówieśnikom bez niepełnosprawności. Zatem w tym nurcie cele i słownictwo dobierane są zarówno z myślą o wymaganiach dnia dzisiejszego, jak i jutrzejszego. Jest to szczególnie ważne ponieważ wiemy, że komunikacja nie rozwija się linearnie, oraz że osoby z CCN potrzebują długiego czasu i właściwego wsparcia aby osiągnąć te same umiejętności (Light, McNaughton, 2014).

 

 

Buekelman, D.R., Mirenda, P. (2013) Augmentaive and alternative commuunication. Supporting children and adults with complex communication needs. 3rd edition. Baltimore: paul H. Brookes Pulishing Co

Broderick, A., & Kasa-Hendrickson,C. (2001). Say just one word at a time:The emergence of reliable speech in astudent labeled with autism. Journalof the Association for Persons withSevere Handicaps, 26, 13-24.

Donnellan, A. (1984). The criterionof the least dangerous assumption.Behavioral Disorders, 9, 141-150.

Donnellan, A . (1999). Absence of evidence: Myths about autism andmental retardation. TASHNewsletter,May 2000.

Er ickson, K ., Koppenhaver, D., &Yoder, D. (2002). Waves of words:Augmented communicators read andwrite. Monterey, CA: AugmentativeCommunication.

Erickson, K., Koppenhaver, D., Yoder,D., & Nance, J. (1997). Integratedc ommu n i c a t i on a nd l i t e r a c y instruction for a child with multipledisabilities. Focus on Autism andOther Developmental Disabilities,12(3), 142-150.

Light, J., McNaughton D., (2014), Communicative Competence for Individuals who  require Augmentative and Alternative Communication: A New Definition for New Era of Communication?, Augmentative and Alternative Communication 30 (1), 1-18

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk

Blog