DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

29 grudnia 2018
ZAKŁADANIE KOMPETENCJI

 

“Postrzeganie przekłada się na oczekiwania.
Oczekiwania przekładają się na stwarzanie okazji.
Okazje przekładają się na osiągnięcia.
Osiągnięcia przekładają się na postrzeganie.”


Pojęcie “zakładania kompetencji” wprowadziła w 1984 r  prof. Anne Donnelan.
Oznacza ono, iż kiedy nie posiadamy wystarczających danych, edukacja osób ze złożonymi potrzebami powinna opierać się na założeniach, które nawet jeśli będą  błędne, zapewnią najmniejsze zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.

Oznacza to, że lepiej jest zapewnić komuś dostęp do rozbudowanego systemu AAC, modelować i uczyć jego użycia niezależnie od tego czy osoba ostatecznie wykorzysta pełen potencjał systemu. Jest to znacznie lepsze podejście  niż odmawianie dostępu lub zapewnianie jedynie ograniczonego i “prostego” systemu, który potencjalnie może wstrzymywać rozwój komunikacji i języka.


 

Jednocześnie należy mieć na uwadze słowa Susan Norwell, iż
Zakładanie kompetencji oznacza,
że osoba MOŻE I POWINNA być uczona komunikacji.
NIE oznacza, że WIE wszystko!”


 

https://www.assistiveware.com/blog/presuming-competence-only-prerequisite-aacDavid NiemeijerOpracowanie: Katarzyna Włodarczyk

Blog