DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Zespół Retta- II faza szybkiego regresu

Faza II- szybkiego regresu (pierwszy rok do trzech/ czterech lat)

Czas rozpoczęcia, jak również przebieg i dynamika regresu jest cechą indywidualną dla każdej osoby z zespołem Retta, choć często wiąże się początek z jakimś traumatycznym wydarzeniem (śmierć członka rodziny, pobyt w szpitalu).

Regres - czyli utrata nabytych już umiejętności, zwłaszcza celowych ruchów rąk, mowy i chodzenia, może przebiegać w sposób nagły, powolny lub etapowy.

W tym okresie pojawiają się lub nasilają występujące wcześniej stereotypowe ruchy rąk (klaskanie, mycie, wykręcanie, wkładanie do buzi i inne), nasila się spastyka, pojawiają problemy z oddychaniem (bezdech, hiperwentylacja, połykanie powietrza) i zgrzytanie zębami, ustępujące dopiero w czasie snu. Naturalny rytm sen-czuwanie zostaje zaburzony. Często zdarzają się napady nieuzasadnionego płaczu lub śmiechu; pogarsza się funkcjonowanie w sferze społecznej, pojawia się nadpobudliwość, irytacja, zachowania podobne do autystycznych. Zaobserwowano również zaburzoną reakcję na ból. Zaczynają się problemy z układem pokarmowym (refluks) i wydalniczym (zaparcia).


 

Opracowanie na podstawie bibliografii: Katarzyna Włodarczyk

Blog