DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Zespół Retta- postaci

Biorąc pod uwagę złożoność zaburzeń genetycznych warunkujących występowanie zespołu Retta w diagnostyce klinicznej wyróżnia się dwie główne postaci zespołu Retta- klasyczną i atypową. Wśród postaci atypowej można wyodrębnić:

- wariant Zapella: z zachowaną mową ,
-wariant Hanefelda: z wczesną padaczką,
- wariant Rolando: wrodzony zespół Retta,
- wariant z wczesnym początkiem: opóźnienie rozwoju zauważalne jest tuż po urodzeniu
  i towarzyszą mu silne napady padaczkowe i hipotonia mięśniowa.
-wariant z opóźnionym początkiem: faza regresu następuje nawet po 10 roku życia,
-wariant męski.


 

Opracowanie na podstawie bibliografii: Katarzyna Włodarczyk

Blog