DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

28 czerwca 2020
ZMIENNOŚĆ A POSTRZEGANIE MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Pamięć robocza ma ograniczone możliwości przetwarzania informacji, to fakt.
A żeby się skomunikować osoba musi jednocześnie skoordynować:

  • aspekty sensoryczno-motoryczne,

  • aspekty poznawcze,

  • aspekty językowe.

Dlatego doświadczane trudności choćby w jednym z tych obszarów ich składowych może rzutować na całościowy obraz umiejętności i jakości komunikacji osoby z CCN.

 

Oprócz tego na  poziom prezentowanych przez osobę w danej sytuacji umiejętności ma wpływ bardzo wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, często będących poza jakąkolwiek kontrolą tej osoby (m.in. pozycjonowanie, oświetlenie, przyjmowane leki, samopoczucie, pora dnia, poziom głośności etc.)

 

W związku z tym osoba może w danej chwili wykorzystywać tylko niektóre z posiadanych umiejętności, a sytuacje, w których będzie w stanie wykorzystać wszystkie posiadane umiejętności mogą  być rzadkie. 
Wyjaśnia to dlaczego poziom prezentowany przez osoby z CNN jest nierówny.

(Burkhart, Key)

 

 

 

 

Nie oznacza to więc, że ta osoba nie opanowała zupełnie tych umiejętności, ale że nie może ich w danej sytuacji i warunkach zrealizować. To trochę jak z grą w totka. Nie codziennie trafiamy szóstkę. Ale to że nie trafiliśmy jednego dnia, nie oznacza, że nie uda się nam to kolejnego.Dlatego musimy zaakceptować tę nierówność i traktować każdy komunikat jako sukces i iść dalej, zamiast wymagać powtarzania tego samego zadania aż do osiągnięcia powtarzalnych wyników w kolejnych próbach. Bezcelowe powtarzanie powoduje znudzenie i habituację, a nie wpływa na polepszenie osiąganych wyników. (Burkhart, Key..)

 

Co więcej osoby doświadczające trudności sensoryczno-  np.  MPD i CVI,   muszą dostać od partnerów komunikacyjnych informację o dostępnych dla nich możliwościach zrobienia czegoś. Nie obserwują w naturalnym otoczeniu przykładów zachowań odpowiadających ich możliwościom ruchowym,  dlatego potrzebują dodatkowych okazji do nauki zasad komunikacji, na który z ich ruchów my jako partnerzy zareagujemy i jak go zinterpretujemy. (Porter, 2019, s.31).

 

Osoby, dla których komunikacja będzie bardzo dużym i obciążającym wysiłkiem, z czasem same zaczynają oceniać kiedy warto go podejmować, bo sytuacja komunikacyjna jest dla nich tak bardzo atrakcyjna.

 

ROZWIĄZANIE?
Jako poziom właściwy i wyjściowy dla danej osoby traktujemy to, co osiąga ona i prezentuje w najlepszy możliwy dzień, w optymalnych warunkach!


 

Porter, G., (2012) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Introductory  Workshop Manual

 Porter, G (2019) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop

Burkhart, L., Key Concepts for Using Augmentative Communication with Children Who Have Complex Communication.

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk

Blog